Třetí mezinárodní partnerské setkání online

Vzhledem ke globální pandemické situaci pokračujeme v online setkávání, takže se 3. mezinárodní setkání partnerů původně plánované na Maltě konalo online. Během tohoto březnového setkání jsme diskutovali zejména termíny dokončení všech výukových videí pro MOOC a plánování pilotních aktivit.

„Úvod do témat MOOC“

CORAL Start-Up Academy je postavena na tréninkových modulech ve třech oblastech EntreComp: Nápady a příležitosti, Zdroje a Proaktivita. Prostřednictvím výukových videí na platformě MOOC vás seznámíme s různými tématy, strategiemi a technikami týkající se různých úrovní pokročilosti: B1, B2 a C1. Studenti budou mít možnost rozšiřovat své povědomí, zvyšovat své znalosti a kvalifikaci v těchto

Newsletter č. 2 projektu CORAL

Přečtěte si druhé vydání newsletteru o projektu a získejte aktuální informace o realizovaných a připravovaných projektových aktivitách. Informační projektové newslettery zůstanou k dispozici v sekci STÁHNOUT na webových stránkách. “

CORAL krátkodobá vzdělávací aktivita

Vzhledem k okolnostem ohledně pandemie COVID-19 byla tato aktivita realizována online formou 2. – 6. listopadu 2020. Účastníci byli seznámeni s dosavadními výstupy projektu, které zahrnovaly zpětné vazby z realizovaných workshopů EASW a výsledky výzkumu, a poté následovala společná diskuse o potřebách a prioritách účastníků z partnerských zemí. Součástí prezentace byl také přehled jednotlivých EntreComp

CORAL elektronická kniha

Posláním elektronické knihy CORAL je poskytnout praktické informace a příběhy, které by mohly mít silný, inspirativní a motivační vliv na účastníky projektu CORAL a další studenty, kteří se zajímají o samostatnou výdělečnou činnost a podnikání. Tato elektronická kniha je rozdělena do 3 částí: část obsahuje výsledky výzkumu podnikatelských potřeb a souvisejících kompetencí potřebných pro podporu

Online sebehodnocení projektu CORAL

Interaktivní online sebehodnocení pomáhá uživatelům stanovit vzdělávací cíle a umožňuje je nasměrovat ke studiu konkrétních podnikatelských dovedností týkajících se tří oblastí rámce EntreComp: Nápady a příležitosti, Zdroje a Proaktivita. Na závěr sebehodnocení obdrží uživatelé výsledky odpovídající dané úrovni svých podnikatelských kompetencí a své znalosti se mohou prověřit také v konkrétních situačních testech. Na základě získaného

Kanál CORAL na YouTube

Video rozhovory byly zveřejněny na kanálu CORAL YouTube. Jedná se o příběhy podnikatelů z osmi zemí sdružení. Dotazovaní podnikatelé se podělili o své zkušenosti v oblasti obchodních aktivit a předali několik tipů pro inspiraci začínajících i úspěšných podnikatelů. Navštivte náš kanál a začněte sledovat.

Partnerská setkání online

Vzhledem k současné epidemiologické situaci způsobené vypuknutím COVID-19 realizuje mezinárodní partnerství místo osobních setkání „on-line meetingy“, kde diskutuje aktuální projektové aktivity a nejbližší úkoly. Virtuální schůzky se konaly nejméně jednou měsíčně v období od dubna do července. Celosvětová situace ukázala, že on-line vzdělávací programy jsou velmi žádané.

CORAL newsletter #1

Otevřete si prvním vydání projektového zpravodaje a získejte přehled o aktuálním stavu projektových aktivit. Projektové zpravodaje (newslettery) budou k dispozici v sekci KE STAŽENÍ na webových stránkách.

Probíhající workshopy EASW

Projektový tým prodloužil možnost realizace workshopu do listopadu 2020. Mezinárodní partnerství pořádá workshopy buď online, nebo prezenčně „face to face“ s odborníky, profesionálními poradci, pedagogy, ale také s dlouhodobě nezaměstnanými. Účelem je vytvořit hierarchii priorit a akční plán na podporu zaměstnatelnosti a podnikatelských dovedností, ale také stanovit klíčové požadavky na schopnosti, které budou nakonec řešeny