CORAL krátkodobá vzdělávací aktivita

Vzhledem k okolnostem ohledně pandemie COVID-19 byla tato aktivita realizována online formou 2. – 6. listopadu 2020. Účastníci byli seznámeni s dosavadními výstupy projektu, které zahrnovaly zpětné vazby z realizovaných workshopů EASW a výsledky výzkumu, a poté následovala společná diskuse o potřebách a prioritách účastníků z partnerských zemí. Součástí prezentace byl také přehled jednotlivých EntreComp

CORAL elektronická kniha

Posláním elektronické knihy CORAL je poskytnout praktické informace a příběhy, které by mohly mít silný, inspirativní a motivační vliv na účastníky projektu CORAL a další studenty, kteří se zajímají o samostatnou výdělečnou činnost a podnikání. Tato elektronická kniha je rozdělena do 3 částí: část obsahuje výsledky výzkumu podnikatelských potřeb a souvisejících kompetencí potřebných pro podporu

Online sebehodnocení projektu CORAL

Interaktivní online sebehodnocení pomáhá uživatelům stanovit vzdělávací cíle a umožňuje je nasměrovat ke studiu konkrétních podnikatelských dovedností týkajících se tří oblastí rámce EntreComp: Nápady a příležitosti, Zdroje a Proaktivita. Na závěr sebehodnocení obdrží uživatelé výsledky odpovídající dané úrovni svých podnikatelských kompetencí a své znalosti se mohou prověřit také v konkrétních situačních testech. Na základě získaného

Kanál CORAL na YouTube

Video rozhovory byly zveřejněny na kanálu CORAL YouTube. Jedná se o příběhy podnikatelů z osmi zemí sdružení. Dotazovaní podnikatelé se podělili o své zkušenosti v oblasti obchodních aktivit a předali několik tipů pro inspiraci začínajících i úspěšných podnikatelů. Navštivte náš kanál a začněte sledovat.

Partnerská setkání online

Vzhledem k současné epidemiologické situaci způsobené vypuknutím COVID-19 realizuje mezinárodní partnerství místo osobních setkání „on-line meetingy“, kde diskutuje aktuální projektové aktivity a nejbližší úkoly. Virtuální schůzky se konaly nejméně jednou měsíčně v období od dubna do července. Celosvětová situace ukázala, že on-line vzdělávací programy jsou velmi žádané.

CORAL newsletter #1

Otevřete si prvním vydání projektového zpravodaje a získejte přehled o aktuálním stavu projektových aktivit. Projektové zpravodaje (newslettery) budou k dispozici v sekci KE STAŽENÍ na webových stránkách.

Probíhající workshopy EASW

Projektový tým prodloužil možnost realizace workshopu do listopadu 2020. Mezinárodní partnerství pořádá workshopy buď online, nebo prezenčně „face to face“ s odborníky, profesionálními poradci, pedagogy, ale také s dlouhodobě nezaměstnanými. Účelem je vytvořit hierarchii priorit a akční plán na podporu zaměstnatelnosti a podnikatelských dovedností, ale také stanovit klíčové požadavky na schopnosti, které budou nakonec řešeny

Zpráva o podnikatelských kompetencích

Mezinárodní partnerství dokončilo výzkumnou fázi, která se týkala identifikace klíčových kompetencí pro úspěšné podnikání. Mezinárodní zpráva s názvem CORAL Research a průzkumná zpráva o podnikatelských dovednostech i samostatně výdělečné činnosti založená na evropském rámci podnikatelských dovedností (EntreComp) je k dispozici v angličtině ke stažení. Analýza výsledků rozhovorů s podnikateli z různých zemí poskytla různé odpovědi

Výzkum v oblasti podnikatelských schopností

Konsorcium provádí výzkum týkající se vznikajících a nastávajících potřeb podnikatelských dovedností požadovaný na trhu práce s odkazem na rámec ENTRECOMP aplikovaný na sektory služeb a obchodu. Analýza zejména ukáže, o které kompetence se jedná, s bližším zaměřením pro dlouhodobě nezaměstnané, pro účely uvedených odvětví. Konečné výsledky budou uvedeny v nadnárodní zprávě.  

Zahajovací meeting v Perpignanu

První nadnárodní projektové setkání se konalo na konci září v kanceláři koordinátora – ALFMED, ve městě Perpignan ve Francii. Dvoudenní setkání, které se konalo ve dnech 26. a 27. září, se ukázalo jako vynikající příležitost zástupců institucí spolupracujících na projektu, aby se podělili o své zkušenosti s jinými projekty Erasmus +. Byly také projednány předpoklady