Vítejte v online sebehodnotícím nástroji CORAL

Toto online sebehodnocení pomáhá stanovit cíle učení a identifikovat možnosti školení. Bylo navrženo speciálně pro střední úroveň modelu EntreComp Progression přizpůsobeného pro potřeby dlouhodobě nezaměstnaných dospělých

Jednotlivci si mohou otestovat své digitální a podnikatelské dovednosti a výsledek jim pomůže identifikovat mezery ve znalostech, dovednostech a postojích týkajících se tří oblastí rámce EntreComp: Nápady a příležitosti, Zdroje a Akce.

Pedagogové, učitelé a školitelé pro dospělé budou schopni vyhodnotit vzdělávací potřeby a úspěchy jednotlivců, aby jim pomohli při zvyšování kvalifikace v podnikání.

Po vyplnění dotazníku uživatelé získají mapu svých vzdělávacích potřeb souvisejících s podnikáním, ale nejen to. Studenti si prcvičí své praktické dovednosti v situační testech. Nakonec studenti obdrží doporučení, kterým modulům MOOC Start-up Academy by se měli věnovat.

Dotazník je k dispozici v 7 jazycích (angličtina, italština, francouzština, polština, čeština, španělština, švédština) a jeho vyplnění trvá od 20 do 35 minut.

Tento online nástroj sebehodnocení byl vyvinut v projektu ERASMUS + „Vytváření příležitostí pro dospělé studenty prostřednictvím podnikatelských kompetencí - CORAL“, ref. 2019-1-FR01-KA204-063080.