Szkolenie w ramach projektu CORAL

Ze względu na okoliczności, szkolenie odbyło się online: 2-6 listopada 2020 r. Uczestnikom przedstawiono wyniki z krajowych warsztatów oraz etapu badań, co było wstępem do dyskusji na temat potrzeb i priorytetów pracy w grupie. Szkolenie obejmowało również prezentację poziomów EntreComp uwzględnionych w projekcie, obszarów i poziomów kompetencji, które mają zostać opracowane przez partnerów – wraz

CORAL EBOOK

Celem e-booka jest dostarczenie praktycznych informacji i form opowieści, które mogłyby mieć silny wpływ inspirujący i motywacyjny na uczestników CORAL oraz na innych dorosłych uczących się, zainteresowanych samozatrudnieniem. E-book składa się z trzech różnych części: Pierwsza część zawiera wyniki badań nad pojawiającymi się i nadchodzącymi potrzebami oraz wynikającymi z nich kompetencjami niezbędnymi do tworzenia możliwości

Test samooceny CORAL dostępny online

Ten test samooceny ułatwia określenie celów nauczania oraz mozliwości szkolenia w trzech obszarów ram kompetencji EntreComp: Pomysły i możliwości, Zasoby oraz Działanie. Po wypełnieniu kwestionariusza, narzędzie stworzy mapę edukacyjną dla kompetencji związanych z przedsiębiorczością, oraz dostarczy testy sytuacyjne. Po opracowaniu Akademii Start-up online (MOOC), uczący się otrzymają rekomendacje dotyczące modułów szkoleniowych dostosowanych do ich poziomu

Kanał CORAL na YouTube

Wywiady wideo zostały upublicznione na kanale CORAL YouTube. To historie przedsiębiorców z ośmiu krajów Konsorcjum. Przedsiębiorcy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzonej działalności oraz wskazówkami dla inspirujących przedsiębiorców. Odwiedź nasz kanał, aby obejrzeć materiał.

Spotkania partnerskie online

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19, Konsorcjum organizuje spotkania online w celu omówienia i kontynuacji działań projektowych. Wirtualne spotkania odbywały się przynajmniej raz w miesiącu w okresie od kwietnia do lipca. Sytuacja na świecie dowiodła, że istnieje duże zapotrzebowanie na programy szkoleniowe online.

Biuletyn CORAL nr 1

Sprawdź pierwszą edycję biuletynu projektu, aby uzyskać informacje na temat etapu prac w projekcie. Biuletyny projektu pozostaną dostępne w sekcji POBIERZ na stronie internetowej.

Odbywają się warsztaty EASW

Zespół projektowy przedłużył harmonogram warsztatów do listopada 2020 r. Konsorcjum organizuje warsztaty online lub w formie tradycyjnej z ekspertami, doradcami zawodowymi i edukatorami, ale także z osobami dorosłymi długotrwale bezrobotnymi. Celem jest ustalenie hierarchii priorytetów i planu działania w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia i umiejętności przedsiębiorczych, ale także zidentyfikowania kluczowych wymagań w zakresie kompetencji,

Badania w zakresie identyfikacji kluczowych kompetencji

Konsorcjum zakończyło badania w zakresie identyfikacji kluczowych kompetencji zapewniających sukces w przedsiębiorczości. Do pobrania dostępny jest międzynarodowy raport 'CORAL Research and survey report on self-employment skills based on EntreComp intermediate model' – dokument jest w języku angielskim. Analiza wyników ankietowanych przedsiębiorców z różnych krajów dała różne odpowiedzi dotyczące trzech obszarów kompetencji EntreComp, ale ogólnie pojawiła

Badanie kompetencji przedsiębiorczych

Konsorcjum prowadzi badania dotyczące pojawiających się i przyszłych potrzeb w zakresie kompetencji przedsiębiorczych – jak wynika z opinii przedstawicieli przedsiębiorstw oraz statystyk z rynku pracy, w odniesieniu do ram ENTRECOMP w sektorach usług i handlu. W szczególności analiza pokaże, które kompetencje uznaje się za tzw. „kluczowe kompetencje do osiągnięcia sukcesu”, szczególnie dla osób długotrwale bezrobotnych

Pierwsze spotkanie w Perpignan

Pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec września w siedzibie koordynatora – ALFMED, w miejscowości Perpignan we Francji. Dwu-dniowe spotkanie, trwające od 26 do 27 września, okazało się doskonałą okazją do tego, aby przedstawiciele instytucji współpracujących w projekcie mogli podzielić się swoimi doświadczeniami w pracy projektowej. Omówiono również założenia planowanych rezultatów w projekcie, z podziałem na