Zapraszamy do skorzystania z testu samooceny CORAL

Ten test samooceny został stworzy w celu oceny umiejętności w zakresie wymogów samozatrudnienia - samoocena online, która dostosowuje ramy EntreComp do potrzeb osób długotrwale bezrobotnych.

Użytkownicy mogą sprawdzić swoje umiejętności cyfrowe i w zakresie przedsiębiorczości, co ułatwia identyfikację luk w wiedzy, umiejętnościach i postawach dotyczących trzech obszarów ram EntreComp: Pomysły i możliwości, Zasoby oraz Działanie.

Edukatorzy osób dorosłych, trenerzy i szkoleniowcy będą mogli ocenić potrzeby edukacyjne i osiągnięcia poszczególnych osób, aby pomóc im w rozwijaniu umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Po wypełnieniu kwestionariusza, narzędzie stworzy mapę edukacyjną dla kompetencji związanych z przedsiębiorczością, ale nie tylko. Uczący się otrzymają również testy sytuacyjne, które umożliwią im natychmiastową kontynuację praktykowania swoich umiejętności. Na koniec uczący się otrzymają rekomendacje dotyczące modułów szkoleniowych opracowanych w ramach Akademii Start-up online (MOOC), aby kontynuować rozwój umiejętności przedsiębiorczych.

Kwestionariusz jest dostępny w 7 językach (angielskim, włoskim, francuskim, polskim, czeskim, hiszpańskim oraz szwedzkim), a jego wypełnienie trwa od 20 do 35 minut.

To internetowe narzędzie samooceny zostało opracowane w ramach projektu ERASMUS+ "Creating OppoRtunities for Adult Learners through entrepreneurial competences - CORAL", ref. 2019-1-FR01-KA204-063080.