Denna online-självbedömning hjälper till att sätta in lärandemål och identifiera utbildningsmöjligheter angående de tre områdena i EntreComp-ramverket (mellannivå): Idéer och möjligheter, resurser och handling. Efter självbedömningen finns det i slutändan en karta över utbildningskompetenser för kompetens relaterade till entreprenörskap, liksom lägesprov. Med utvecklingen av Start-up Academy MOOC får eleverna rekommendationer vilka moduler som ska följas.

Fortsätt direkt till självbedömningen via den här länken.