Tredje transnationella partnerskapsmötet online

På grund av pandemins globala situation fortsätter vi med onlinemöte, och det tredje transnationella partnerskapsmötet som planerades att äga rum på Malta hölls online. Under detta möte i mars diskuterade vi särskilt tidsfrister för att slutföra alla inspelningar för MOOC och planera pilotverksamhet.

Introduktion till MOOC-ämnen

CORAL Start-Up Academy är byggd av utbildningsmoduler inom tre EntreComp-områden: Idéer och möjligheter, resurser och handling. Genom videohandledning på MOOC-plattformen kommer vi att presentera dig för olika ämnen, strategier och tekniker på tre olika nivåer: B1, B2 och C1. Eleverna kommer att kunna höja kunskapen, öka kunskapen och kompetenshöjningen om: Upptäcka möjligheter kreativitet Föreställ dig

CORAL nyhetsbrev #2

Gräva i den andra utgåvan av projektets nyhetsbrev för att få en uppdatering om projektverksamhetens aktuella tillstånd. Projektnyhetsbrev kommer att finnas tillgängliga i avsnittet LADDA NER på webbplatsen.

CORAL Träning, undervisning och lärande

På grund av omständigheterna hölls aktiviteten online: 2 – 6 november 2020. Deltagarna presenterades med en översikt över workshopens feedback och forskningsresultat, följt av en gemensam diskussion om behoven och prioriteringarna av peer group relations. Aktiviteten inkluderade också en översikt över EntreComp-nivåerna som tas upp i projektet, områden och kompetensnivåer som ska utvecklas av partners

KORAL E-BOK

Målet med CORAL e-bok är att ge praktisk information och berättelseformer som kan ha en stark inspirerande och motiverande effekt på CORAL-deltagare och andra vuxna elever som är intresserade av egenföretagande. Den är uppdelad i 3 delar: Del 1 innehåller resultat av forskningen om de framväxande och kommande behoven och de därav följande kompetenser som

CORAL självbedömning online

Denna online-självbedömning hjälper till att sätta in lärandemål och identifiera utbildningsmöjligheter angående de tre områdena i EntreComp-ramverket (mellannivå): Idéer och möjligheter, resurser och handling. Efter självbedömningen finns det i slutändan en karta över utbildningskompetenser för kompetens relaterade till entreprenörskap, liksom lägesprov. Med utvecklingen av Start-up Academy MOOC får eleverna rekommendationer vilka moduler som ska följas.

CORAL-kanal på YouTube

Videointervjuer har publicerats på CORAL YouTube-kanalen. Det här är berättelser av företagare från de åtta länderna i konsortiet. Intervjuade entreprenörer delade sin erfarenhet av affärsverksamhet och några tips för att inspirera företagare. Besök vår kanal för att titta på materialet.

Partnerskapsmöten online

På grund av den nuvarande epidemiologiska situationen orsakad av utbrottet av COVID-19 har konsortiet anordnat online-möten för att diskutera och fortsätta projektaktiviteter. Virtuella möten ägde rum minst en gång i månaden under perioden april till juli. Den globala situationen har visat att online-utbildningsprogram är mycket efterfrågade.

CORAL nyhetsbrev 1

Gräva in i den första upplagan av projektets nyhetsbrev för att få en uppdatering om det aktuella läget för projektaktiviteter. Projektnyhetsbrev kommer att finnas kvar i avsnittet LADDA NER på webbplatsen.

EASW-workshops pågår

Projektgruppen har förlängt workshopplanen fram till november 2020. Konsortiet anordnar workshops antingen online eller ansikte mot ansikte med experter, professionella rådgivare och utbildare, men också långtidsarbetslösa vuxna. Syftet är att upprätta en hierarki av prioriteringar och en handlingsplan för att öka anställbarhet och entreprenörskap, men också att identifiera viktiga kompetenskrav, som i slutändan kommer att