ALFMED (Frankrike) – Projektkoordinator

ALFMED är ett ackrediterat språkutbildningscenter specialiserat på språk (9 undervisade) och grundades 2005, verksamt inom yrkesutbildning, vuxen och ungdom. Alfmeds kärnverksamhet består av tre verksamhetssektorer:

 • Tillhandahålla kontinuerlig språkutbildning för franska företag / Certified Examination center för TCF-TOEIC -BRIGHT
 • erbjuda fransk språklig och kulturell nedsänkning i kombination med arbetsbaserat lärande,
 • Internationella och europeiska mobilitetsprojekt förvaltning och rådgivning för yrkesutbildningsskolor, högutbildningscenter och små och medelstora företag

Som ett kontinuerligt utbildningscenter för franska företag har ALFMED en mycket stark inverkan på den lokala marknaden för små och medelstora företag och har utvecklat en viss expertis inom yrkesutbildning tillsammans med yrkesutbildningsskolor och företag, inklusive arbetsmarknadens behov.

ALFMED är mycket aktiv inom området Språkrådgivning och bedömning mot IVT- och HE-institut samt företagskluster (Pole Action Media, St Charles Export) och offentliga organ för arbetslös/social integration:

 • ALFMED erbjuder Språkutbildning: 600 personer/300 företag utbildade årligen, 9 språk undervisas
 • Som aktiv medlem i UPE66, Fackförbund för företagare, Kvinnliga företagare FCE, Franska Tech -Perpignan associerad medlem
 • Som värdpartner för Erasmus+ i 14 år har 1 400 praktikplatser inrättats
 • Som Erasmus-sändande samordnare för yrkesutbildningsskolans konsortium: 50 per år
 • (EN) Som europeisk partner deltar ALFMED i övergripande europeiska projekt i KA2 sedan 2009. Dessa projekt gör det möjligt för centrumet att förbättra kvaliteten på och erkännandet av den kompetens som förvärvats genom rörlighet, för att främja WBL-lärlingsutbildning bland små och medelstora företags och yrkesutbildningsskolor.

En flerspråkig personal på 15 arbetstagare tar hand om akademins relaterade aktiviteter, varav 5 infödda lärare.

Hemsida: www.alfmed.com


ERIFO Job and Vocational Education and Training Centre – Rom (Italien)

ERIFO är:

 • En erfaren byrå för projektledning specialiserad på EU-projekt
 • En yrkesutbildningsleverantör, ackrediterad till Regionen Lazio, för kontinuerlig och högre utbildning (resolution N. B06642 daterad 25-09-2012)
 • En utbildningsleverantör som godkänts av det italienska utbildningsministeriet för fortsatt professionell utveckling (prot. AOODGPE 26/10/2010)
 • Ett organ som tillhandahåller yrkesvägledning, professionell rådgivning och informationstjänster ackrediterade till Regionen Lazio (resolution n.G10589 daterad 23-07/2014)
 • Ett regionalt organ för lob Mäklarfirma, ackrediterat till Regionen Lazio (resolution N. G12701 daterad 2014-09-09)
 • En regional initiativtagare, ackrediterad till regionen Lazio (resolution N. G06418_2015 daterad den 26-05/2015), för partnerskap för yrkesutbildningsföretag som syftar till att främja arbetsbaserat lärande och praktikplatser
 • Ett regionalt organ för stöd till skapande av företag och egenföretagande, ackrediterat till regionen Lazio (resolution N. G10350_2015 av den 01/09/2015)

Hemsida: www.erifo.it


FYG CONSULTORES (Spanien)

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) är ett spanskt privat utbildningsföretag på hög nivå, pionjärer inom samskapande med företag, vuxna och ungdomar i utbildningen om innovativa koncept, skapande av företag, anställbarhet, grundläggande färdigheter, läs- och skrivkunnighet och räkneförmåga, entreprenörskap och mjuk och hård kompetensutbildning.

FyG är specialiserat på affärsutveckling och innovativa lösningar relaterade, bland annat med tillhandahållande av kurser till små och medelstora företag, entreprenörer och nystartade företag. Grundades 2001, räknas FyG med internationell närvaro, hjälpa företag att definiera strategier som tillåter dem att växa på utländska marknader. FyG fungerar också aktivt som ett utbildningsföretag som främjar och förbättrar utvecklingen av vuxna och missgynnade grupper.

Under de senaste åren har FyG utvecklat och genomfört ett antal europeiska internationella samarbetsprojekt med Erasmus+ och COSME-programmet, som handlar om skapande och utveckling av företag, anställbarhet, förvaltning, utbildning i nystartade företag, internationalisering, gamifiering och innovation inom entreprenörsutbildningen. Idag samarbetar FYG tillsammans med ett brett spektrum av ekonomiska aktörer, både offentliga och privata.

Hemsida: www.fygconsultores.com


FOYLE INTERNATIONAL (Storbritannien)

Foyle International, som grundades 1990, är en språkskola baserad i den vackra och historiska staden Derry, nordvästra Irland. Som den längsta etablerade språkskolan i Nordirland, och den första som får det prestigefyllda British Council Accreditation marquee är vi stolta över att tillhandahålla kvalitetskurser och en utmärkt, vänlig service.

Vi är specialiserade på att erbjuda kvalitet och innovativ språkundervisning, sociala och aktivitetsprogram, sommarskola och yrkesutbildning. Vi har erfarenhet värd tusentals deltagare och studenter under de senaste 20 åren och förbereda dem för deras utbildningsperiod.  Vi har utformat läroplanen för språkutveckling, kulturell medvetenhet och arbetsförberedelser.

Foyle International har varit involverad i LDV-mobilitetsprogram sedan 1995 som både en sändande och mottagande organisation. Under senare år har vi gått i bräschen för att förbättra kvaliteten och kvantiteten i våra mobiliteter genom att delta i Leonardo-partnerskap och har spelat en ledande roll i forskning, experiment och genomförande av betalningar inom mobiliteter i ett antal olika projekt. Hittills har vi arbetat med 4 projekt som omfattade ECVET inom en rad yrkesområden.

Foyle International har ett mycket nära samarbete med North West Regional College för att leverera program och arbeta med projekt och eftersom vi är erkända och som ackrediterade yrkesutbildningsleverantör som erbjuder kurser från Pearsons (Edexcel) och OCNNI.  Vi har tillgång till ytterligare stöd och resurser när det gäller kvalifikationer, läranderesultat, bedömning och bedömningskriterier från de olika organ som vi är anslutna till (British Council, Pearsons/Edexcel, OCNNI, English UK, University of Cambridge (CELTA), Trinity).

Vi får mellan 600 och 700 stödmottagare per år på finansieringsprojekt från hela Europa, och vi har ett enormt nätverk av arbetsgivare i hela Nordirland som är värdar för våra stödmottagare inom olika områden. Vi involverar ständigt arbetsgivarna i program för livslångt lärande och de blir nu mer aktiva när det gäller att höja kvaliteten på placeringarna och förstå vikten av ungdomars rörlighet i Europa och de fördelar som det kan medföra för lokalsamhället ekonomiskt och kulturellt.

Foyle International har utökat verksamheten till software service industry, med vår nya produkt ”Internship Management Centre”. Denna nya inriktning för verksamheten är att stärka befintliga ramar inom Foyle International och dessutom bli en erkänd leverantör av innovation inom den engelska språkutbildningssektorn.

Hemsida: www.foyle.eu


FOXPOPULI (Sverige)

Är en svensk icke-statlig organisation och stiftelse specialiserad på EU-finansierade projekt som stödjer teknisk, pedagogisk, social och interkulturell dialog, social integration, icke-formell utbildning och kulturellt utbyte bland ungdomar och vuxna. Organisationen finns i södra Sverige och vårt mål är att fokusera på innovativ forskning och utveckling och bidra till såväl den tekniska som den sociala utvecklingen av människor och företag inom EU och grannländerna.

Sedan 2012 har vi varit delaktiga i många EU-finansierade projekt, både som ledare och partner, som omfattar ett brett spektrum av områden som entreprenörskap, tekniska, utbildnings-, kultur-, social- och utvecklingsprojekt som Erasmus plus KA2 och KA1, Erasmus Youth, Grundtvig, Leonardo da Vinci etcetera.

Vi arbetar för närvarande med ett antal stora EU-finansierade projekt över hela Europa.

Website: www.foxpopuli.org


Unversity of Rome Unitelma Sapienza (Italien)

Universitetet i Rom Unitelma Sapienza grundades 2004 och är en av de 11 auktoriserade online-universitet som erkänts av det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning för att utfärda utbildningskvalifikationer med juridiskt värde; i själva verket räknar universitetet inom sin styrelse en permanent närvaro av en delegat av ministeriet. Unitelma Sapienza representerar ett unikt fall, eftersom det i själva verket är det enda universitet som är direkt kopplat till det största italienska och europeiska offentliga universitetet, Sapienza-universitetet i Rom, i kvalitet på sin online-filial.

Unitelma on-line universitet är mycket forskning och innovation-orienterad är 2,5% av sin inkomst som tilldelas FoU och konferenser / workshops pr-verksamhet på ”heta” teman mycket intensiv. Dessutom införs varje år förändringar i teknik, undervisning och studenttjänster i ett perspektiv av kontinuerlig förbättring av utbildningsutbudet och kvalitetsinlärning.

Ur didaktisk synvinkel stöder Unitelma Sapienza studenter för att identifiera och värdera sina färdigheter genom att erbjuda en mängd olika kandidat-, magister- och efter examenskurser inom följande sektorer: ekonomi, juridik, informatik och samhällsvetenskap; Det erbjuder också MSc av 1st och 2nd jämnar, både i italienare och också på engelskt (e.g. MSc i landskampsamarbete, finans och utveckling – ICO). Det räknas numera cirka 7.000 inskrivna studenter (manly arbetar sådana) som kan dra nytta av möjligheten att studera hemma när som helst på dagen. När det gäller Unitelmas exploaterade online-teknik hänvisar den till en ad hoc-Moodle-plattform för att leverera videoregistrerade föreläsningar, inklusive den refererande uppsättningen diabilder och annat användbart läromedel. Enstaka kurser stöds av engagerade handledare som ger personlig assistans och arrangerar webbseminarier.

Slutligen har universitetet nyligen lanserat en skola för ekonomiskt samarbete och utveckling (SFIDE) som grundades för att analysera förbindelserna mellan realekonomin och den finansiella som har som referens Italien i EU-sammanhang och i det internationella scenariot. Dessutom syftar skolan till att främja externt samarbete med andra nationella och internationella universitet, privata företag, föreningar etc. i syfte att utveckla och främja forskning och avancerad utbildning.

Hemsida: www.unitelmasapienza.it


GRUND FÖR FRÄMJANDE AV ENTREPRENÖRSINITIATIV (Malta)

Stiftelsen för främjande av entreprenörsinitiativ (FPEI) är en privat ideell stiftelse som inrättats av Malta Business Bureau (MBB) och University of Malta (UoM), med uppdrag att främja och stödja entreprenörskap. FPEI uppmuntrar alla former av entreprenörskap, från högteknologiska, hög tillväxt satsningar till sociala företag.

FPEI syftar till att samarbeta med andra lokala och internationella partner för att ta nya initiativ och tillhandahålla verktyg som kan bidra till att främja entreprenörskap på Malta.

FPEI anser att entreprenörskompetens är avgörande för ekonomins förmåga att växa och skapa sysselsättning. Även om entreprenörskap inte är begränsat till att starta ett företag, anser FPEI att detta är det mest uppenbara och viktigaste exemplet på entreprenörskap och att det är den verksamhet som kräver mest uppmuntran och stöd. Dessutom anser FPEI att tillgång till finansiering är det viktigaste hindret för entreprenörskap.

Av dessa skäl är dess första fokus att minska tillgången till finansieringsproblem och på att ge stöd till företagare för att starta och skala upp.

Hemsida: www.fpei.mt


BIT CZ UTBILDNING (Tjeckien)

Bit cz utbildning, s.r.o. är ett tjeckiskt privat företag som grundades 2005. Bit cz utbildning har lång erfarenhet av att utbilda ungdomar / vuxna i sysselsättningsåtgärder. Organisationen har tillräcklig erfarenhet av nationella och internationella projekt samt med utveckling av läromedel, undervisningsmetoder och IKT-expertis.

De viktigaste verksamheterna syftar till att

 • Utveckla ”skräddarsydda” utbildningsprogram för ledningskompetens och utveckla samrådsmiljöer på den fria marknaden för kunder från industriföretag och offentliga institutioner samt ideella organisationer genom att analysera utbildningsbehoven.
 • förbereda och förverkliga utbildningskurser och seminarier;
 • Utveckling av pilottestningsinnovationer som stöder snabbare arbetsmarknad.
 • Genomförande av projekt inom ramen för EU-initiativ – från ett tidigt skede av projektidéutveckling, utarbetande av en projektansökan, projekt och ekonomisk förvaltning till utvärdering.

Hemsida: www.bitcz.cz


DANMAR DATORER (Polen)

Danmar Computers LLC, som grundades 2000, är ett privat företag som verkar inom informationsteknik och tillhandahåller yrkesutbildning inom detta område. Danmar har erfarenhet av att utveckla moderna webb- och mobilappar som används i utbildningssyfte. Danmar har också lång erfarenhet av att genomföra europeiska projekt inom vilka FoU-personalen bedriver forskning och förbereder utbildningar som är skräddarsydda för olika elevers behov. Den har framgångsrikt genomfört över 90 projekt inom Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress och nyligen Erasmus+. Förutom att vara den tekniska partnern, i många av dessa projekt Danmar är ansvarig för att utforma och samordna spridningsstrategier. Danmar Computers är utvecklare och leverantör av AdminProject, online-systemet för förvaltning av europeiska projekt.

Företagets samtliga verksamheter bygger på ett brett och väletablerat samarbetsnätverk, både på nationell och internationell nivå. De nationella nätverken omfattar utbildnings- och rådgivningsinstitutioner, universitet, skolor, icke-statliga organisationer samt företag inom den privata sektorn. Internationella nätverk omfattar partner till olika profiler som kommer från alla EU:s länder. Danmar Computer s uppdrag är att främja livslång utbildning och försäkran om lika tillgång till utbildning för alla med hjälp av modern teknik.

Hemsida: www.danmar-computers.com.pl