Projektnummer: 2019-1-FR01-KA204-063804

Projektets varaktighet: 01.09.2019 - 30.09.2021

Om projektet

CORAL kopplar samman nio partner från olika europeiska länder för att gemensamt utveckla nya lösningar som utvecklar vuxnas kompetens på företagarandan och underlättar deras verksamhet på arbetsmarknaden.