Ten test samooceny ułatwia określenie celów nauczania oraz mozliwości szkolenia w trzech obszarów ram kompetencji EntreComp: Pomysły i możliwości, Zasoby oraz Działanie. Po wypełnieniu kwestionariusza, narzędzie stworzy mapę edukacyjną dla kompetencji związanych z przedsiębiorczością, oraz dostarczy testy sytuacyjne. Po opracowaniu Akademii Start-up online (MOOC), uczący się otrzymają rekomendacje dotyczące modułów szkoleniowych dostosowanych do ich poziomu umiejętności. Przejdź do narzędzia samooceny poprzez ten link.